Jaap Lodders

Woonplaats:  Zeewolde
Beroep:  Gedeputeerde
Bestuurlijk Specialisme: Verkeer en Vervoer, Luchthaven, Milieu, Sport, Kunst en Cultuur
Hobby:  Fietsen, reizen, lezen
Motto:  Denk in kansen in plaats van onmogelijkheden.

Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor:
Flevoland maakt het mogelijk

Investeren in Flevoland, is investeren in mensen.
Investeren in een gezonde economie, zodat meer mensen een baan vinden in Flevoland. De ontwikkeling van Lelystad Airport en Flevokust helpen daarbij, evenals de havenontwikkeling op Urk en een bloeiende agrarische sector in de NOP.
Flevoland moet nog beter bereikbaar worden. De VVD vindt dat verkeersknelpunten moeten worden aangepakt door het aanleggen en uitbreiden van wegen.
En de VVD wil dat er geen belastingverhoging plaatsvindt. Belangrijk voor het vergroten van de welvaart voor onze inwoners. Voor inwoners van Flevoland wordt het autorijden dus niet duurder.